Huis voor het Dorp

Ezinge, 2018-2022

6a4299d0-5973-4ff5-bfb1-4a1ee449562b


Kan het verouderde dorpshuis duurzaam gerenoveerd worden en tegelijkertijd de leefbaarheid van het dorp worden versterkt?


Om dit te hebben kunnen realiseren hebben wij niet alleen gesprekken gevoerd met het doprsbestuur maar ook met de bewoners van Ezinge om te vernemen of er meerdere functies kunnen worden ongederbracht in het dorpshuis. Het resultaat is een integraal ontwerp waarbij in bouwteam en dorpsbewoners de plannen zijn gerealiseerd.Type:     Renovatie dorpshuis

Schaal:  525 m2

Status:  Gerealiseerd

Cliënt:   Vereniging Dorpshuis Ezinge


GYMZAAL renovatie

Groningen, 2015-2017

HODI (4)
HODI (3)
HODI (1)
HODI (2)
HODI (5)

"Herwaardering cultureel erfgoed"


Wat is er voor nodig om een gymzaal uit begin jaren '60 renoveren, opwaarderen en geschikt te maken voor de toekomst en de nieuwe doelgroep?


Deze gymzaal is gebouwd in 1962 als onderdeel van de toenmalige U.T.S. in Groningen aan de Muntinglaan en Hoornsediep. De gymzaal is in 2013 in onbruik geraakt en stond op de nominatielijst om gesloopt te worden. De verbinding met het hoofdgebouw was al reeds gesloopt en het verval van de gymzaal versnelde. Het Parcival College maakte ondertussen een flinke groei in het aantal leerlingen. Hierdoor ontstond er een dringende vraag naar een extra gymzaal. De Gemeente Groningen heeft uiteindelijk niet gekozen voor nieuwbouw maar om de gymzaal aan het Hoornsediep aan te kopen en de reeds verleende sloopvergunning in te trekken. Wij hebben vervolgens de opdracht gekregen om de gymzaal te revitaliseren.

De staat van de gymzaal was dusdanig slecht door gebrek aan onderhoud en leegstand dat er delen van plafonds waren ingestort en alles beschimmeld was geraakt. 

Tevens ontdekte we tijdens een bouwkundig onderzoek dat de oplegging van de dakplaten onvoldoende was en dat er extreem veel wateraccumulatie op de daken was. Daarop volgend is er extra financiering gekomen om de daken te verbeteren en de zaal aardbevingsbestendig te maken. Ook zijn de kozijnen vervangen door hoogwaardig geïsoleerde aluminium kozijnen en hebben we de daken, buitenmuren en vloeren na-geïsoleerd. De gymzaal wordt nu geventileerd en verwarmd door middel van energiezuinige balansventilatie.

De bouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd in bouwteam en hebben er heeft het mogelijk gemaakt om een maatpak voor de school te maken. Het bouwkundig onderzoek, ontwerp, bouwbegeleiding en financiële bewaking zijn door ons uitgevoerd.

Type: 

Schaal: 

Status: 

Cliënt: 

Sport/ Educatie

478m2

Gerealiseerd

Parcival College - Vrijeschool - Voortgezet Onderwijs

Gemeente Groningen


KAS kantoren

Haarlem, 2015-2017

KAS_20220110_PRS_Pagina (10)
KAS_20220110_PRS_Pagina (7)
KAS_20220110_PRS_Pagina (11)
KAS_20220110_PRS_Pagina (1)

"Circulair en modulair bouwen"


Wat is er voor nodig om gebruik te maken van een bestaande tuinbouwkas zodat deze veilig, gezond en flexibel gebruikt kan worden door kleinschalige ondernemers met een duurzaamheidsambitie?


Het antwoord hebben we vertaald in een ontwerp waarbij uniforme units tussen de spanten van de kas worden geplaatst. Huurders kunnen hun eigen unit voorzien van een banner en folie op het glas aanbrengen om uitdrukking te geven aan hun onderneming. De units zijn in een grid geplaatst en zo dat ze onderling niet bij elkaar naar binnen kunnen kijken. Ook heeft iedere unit een eigen voorruimte waardoor de overgang tussen publiek en privaat wordt geduid. De bezoekers kunnen rondbuurten zonder verloren te raken in de ruimte, er zijn op verschillende plekken doorzichten om overzicht te houden.

De units zijn uniform en functioneren zelfstandig. Er zijn 1 tot en met 4 persoonswerkplekken te huur en iedere huurder kan gebruik maken van een gezamenlijke service zone waar zich een toilet, pantry en repro bevinden.

Het antwoord hebben we vertaald in een ontwerp waarbij uniforme units tussen de spanten van de kas worden geplaatst. Huurders kunnen hun eigen unit voorzien van een banner en folie op het glas aanbrengen om uitdrukking te geven aan hun onderneming. De units zijn in een grid geplaatst en zo dat ze onderling niet bij elkaar naar binnen kunnen kijken. Ook heeft iedere unit een eigen voorruimte waardoor de overgang tussen publiek en privaat wordt geduid. De bezoekers kunnen rondbuurten zonder verloren te raken in de ruimte, er zijn op verschillende plekken doorzichten om overzicht te houden.

De units zijn uniform en functioneren zelfstandig. Er zijn 1 tot en met 4 persoonswerkplekken te huur en iedere huurder kan gebruik maken van een gezamenlijke service zone waar zich een toilet, pantry en repro bevinden.

Type: 

Schaal: 

Status: 

Cliënt: 

Commercieel

520m2

Definitief Ontwerp

Engie & Gemeente Haarlem


MAZA zorgcentrum

Ede, 2017

MAZA (2)
MAZA (1)
MAZA (5)
MAZA (4)
MAZA (6)
MAZA (7)
MAZA (9)
MAZA (8)
MAZA (11)
MAZA (3)
MAZA (12)
MAZA (10)
MAZA (13)


Bouwkundig, financieel en ruimtelijk onderzoek doen naar het verschil tussen revitaliseren van bestaand tov mogelijke nieuwbouw. Tevens advisering doen naar energetische verbeteringen.


Dit zorgcentrum biedt ruimte voor 69 bewoners waarvan een deel bewoond wordt door personen met een vorm van dementie. Het complex is gebouwd in de jaren ’50 en is voor het laatst verbouwd begin deze eeuw. We hebben archief onderzoek gedaan naar de bouwkundige en installatietechnische eigenschappen van het gebouw. Parallel daaraan bouwkundige en installatietechnisch opnamen om de huidige staat van de verschillende onderdelen te beoordelen. Met deze data is een begroting gemaakt om inzicht te krijgen in welke investeringskosten er nodig zijn om het gebouw geschikt te maken voor de komende 20 jaar. Tevens is er een ruimtelijke studie gedaan om de bestaande appartementen te vergroten en de entree te verruimen binnen de bestaande gebouwstructuur. Het resultaat van het onderzoek heeft er voor gezorgd dat er geïnvesteerd gaat worden om het bestaande gebouw te behouden en gereed te maken voor de toekomst.


"Onderzoek naar renoveren

of nieuwbouw"

Type: 

Schaal: 

Status: 

Cliënt: 

Zorg

5450m2

Gerealiseerd

Stichting Het Maanderzand


KERK herbestemmen

Groningen, 2014-2016

KERK (0)
KERK (1)
KERK (2)
KERK (3)
KERK (4)
KERK (5)
KERK (6)
KERK (7)
KERK (8)


Op welke wijze kun je een nieuwe functie inpassen in een bestaand gebouw waarbij de gebouweigenschappen blijven gerespecteerd?


De in 1965 gebouwde Nieuw Apostolische kerk aan de Vondellaan 67 in Groningen is na 2010 buiten gebruik geraakt. De ontwikkelaar mocht dit pand alleen aankopen mits er een goed plan lag om hier een nieuwe bestemming aan te geven en er goedkeuring kwam van de Welstand. Na verwoede pogingen zijn wij uiteindelijk gevraagd om een concept te bedenken en een Welstandsontwerp te maken.

Het gebouw wordt gekenmerkt door een aantal bepalende eigenschappen. De dakrand, zaagtandvensters, de plint en de compositie tussen gevelvlak en gevelopening.
Op de begane grond bevindt zich de entree met ondersteunende functies van de kerk en directe toegang naar de eerste verdieping. De zaal heeft door het grote venster een bijzondere lichtinval en versterkt de hoogte. Het ontwerp heeft deze eigenschappen proberen te handhaven.

De nieuwe ingrepen in de gevel zijn ondergeschikt aan het bestaande en sober ontworpen. Er zijn 9 grote ramen geplaatst waarmee de 13 appartementen van daglicht worden voorzien.
Met een vide in het hart van het gebouw wordt de totale hoogte van het gebouw ervaren. Om deze vide zijn de appartementen gepositioneerd. Deze zijn niet alleen horizontaal ingedeeld maar ook verticaal. Twee appartementen zijn over drie lagen en 4 over twee lagen. Hierdoor was het ook mogelijk om, waar nodig, geen vloeren voor de gevelopeningen te krijgen. De appartementen zijn als tetris bouwstenen om elkaar heen gepositioneerd. Daardoor is geen enkel appartement hetzelfde geworden.

De uitwerking van het plan voor de omgevingsvergunning en uitvoering is gedaan door B+H (Boer+Hiemstra).

Type: 

Schaal: 

Status: 

Cliënt: 

Woningbouw

875m2

Gerealiseerd

Vastgoed ontwikkelaar